REJESTRACJA SPÓŁEK

Doświadczenie uczy, że decyzja co do wyboru formy w której zamierzacie Państwo prowadzić działalność ma często decydujące znaczenie i może wpływać na powodzenie planowanego przedsięwzięcia. Mając to na uwadze, Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo w zakresie wyboru formy działalności z uwzględnieniem skutków podatkowych oraz ryzyk jakie nieść może planowana działalność.

Obsługa procesu rejestracji obejmuje pomoc w wyborze formy planowanej działalności, przygotowania pełnej dokumentacji rejestrowej uwzględniającej specyfikę i wymagania każdego Klienta oraz obsługę rejestracji przed Sądami i innymi organami.

Stała współpraca Kancelarii z Notariuszami i biegłymi rewidentami pomoże zaoszczędzić Państwu czas i pieniądze.

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie:

- przygotowywania umów spółek cywilnych,
- rejestracji spółek komandytowych, partnerskich, jaw - nych, komandytowo - akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych,
- zakładania spółek w Wielkiej Brytanii i na Cyprze oraz tworzenia oddziałów i przedstawicielstw takich spółek w Polsce,